Endectocidas

Fàrmacs indicats pel tractament i prevenció de parasitosis externes i internes
ADVOCATE GAT
Antiparasitari intern i extern (spot on) contra puces, àcars, sarna, nematodes (imidacloprid, moxidectina)
ADVOCATE GOS
Antiparasitari intern i extern (spot on) contra puces, àcars, sarna, nematodes (imidacloprid, moxidectina)
BROADLINE
Antiparasitari intern i extern (spot on) contra puces, paparres, nematodes, sarna, dirofilaria (fipronil, (s)-metoprè, eprinomectina, praziquantel)
MAXIMEC
Antiparasitari endectocida oral (ivermectina)
NEXGARD SPECTRA
Antiparasitari oral intern i extern contra puces, paparres i nematodes intestinals (afoxolaner, milbemicina)
PROGRAM PLUS
Antiparasitari oral intern i extern (milbemicina, lufenuron)
STRONGHOLD GAT
Antiparasitari intern i extern (spot on) contra puces, polls, àcars, ascarids i sarna (selamectina)
STRONGHOLD GAT/GOS
Antiparasitari intern i extern (spot on) contra puces, polls, àcars, ascarids i sarna (selamectina)
STRONGHOLD GOS
Antiparasitari intern i extern (spot on) contra puces, polls, àcars, ascarids i sarna (selamectina)
TRIFEXIS
Antiparasitari intern i extern en comprimits contra puces, nematodes i dirofilaria (Espinosad, milbemicina)