Elanco

Elanco, empresa amb més de 50 anys d’experiència i representació a més de 80 països, líder mundial en el desenvolupament de productes i serveis que milloren la salut i el benestar dels animals. Consulta la seva web

ATOPICA GAT 100mg/ml SOL.ORAL
Fàrmac contra la dermatitis al·lèrgica i atòpica, immunosupressor (ciclosporina)
ATOPICA GAT/GOS 100MG/ML SOL.ORAL
Fàrmac contra la dermatitis al·lèrgica i atòpica, immunosupressor (ciclosporina)
ATOPICA GOS COMPRIMITS
Fàrmac contra la dermatitis al·lèrgica i atòpica, immunosupressor (ciclosporina)
CAPSTAR
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces (nitenpiram)
CLOMICALM
Inhibidor no selectiu de la recaptació de monoamina (Hidroclorur de clomipramina)
COMFORTIS
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces (espinosad)
CREDELIO GATS
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces i paparres (lotilaner)
CREDELIO GOS
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces i paparres (lotilaner)
CREDELIO GOS EXPOSITOR
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces i paparres (lotilaner)
DENAGARD INJECTABLE 200mg/ml
Antibiòtic injectable (tiamulina)
FORTEKOR
Inhibidor de l'enzim conversor d'angiotensina (IECA) (Hidroclorur de benazepril)
FORTEKOR PLUS
IECA i estimulant cardíac inodilatador (hidroclorur de benazepril, pimobendan)
GALLIPRANT
Antiinflamatori no esteroideu per l'artosi lleu-moderada (grapiprant)
GUARDIAN SR
Antiparasitari intern injectable (moxidectina)
MICOTIL 300
Antibiòtic injectable (tilmicosina)
MILBEMAX GAT
Antiparasitari intern oral (comprimits) (milbemicina, praziquantel)
MILBEMAX GOS
Antiparasitari intern oral (comprimits) (milbemicina, praziquantel)
NEPOREX 2 SG
Larvicida control de larves de mosca per a instal·lacions ramaderes (ciromazina)
ONSIOR GAT
Antiinflamatori i analgèsic oral (robenacoxib)
ONSIOR GOS ORAL
Antiinflamatori i analgèsic oral (robenacoxib)