Cultiu

Tests per la detecció de dermatòfits mitjançant medis de cultiu