Cultiu

Tests per la detecció de dermatòfits mitjançant medis de cultiu
DERMATUBE
Medi de cultiu per dermatòfits
SPEED BIOGRAM
Test de cultiu per identificar bacteris, llevats i sensibilitat a antibiòtics (cutani, auricular i urinari)
URANOTEST DERMATOFITOS
Medi de cultiu per dermatòfits
VETORAPID
Placa de Petri