COMPLEJO B8 INJECTABLE

Suplement vitamínic (vitamina B)
Prevenció i tractament de deficiències de vitamina B dels animals grans i petits. Neuritis, paràlisis, anèmia, parasitosis, estrès, anorèxia, intoxicacions, hepatopaties, enteritis i èczema.
Prevenció i tractament de deficiències de vitamina B dels animals grans i petits. Neuritis, paràlisis, anèmia, parasitosis, estrès, anorèxia, intoxicacions, hepatopaties, enteritis i èczema.
Presentació
Principi Actiu:
Vitamina B, nicotinamida, riboflavina, vitamina K3, pantotenat sòdic
Via Administració:
Injectable
Especie:
Gats, gossos, porcí, boví, oví, caprí
Laboratori:
Calier
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.