Col·loides

Solucions indicades en hipovolèmia greu, anèmia, hipoproteinemia, pacients amb signes de sepsis o inflamació sistèmica i en disminució de la pressió oncòtica