CIPER-PULVIZOO

Antiparasitari extern per via cutània per mosques i polls (cipermetrina)
Control de parasitosis externes produïdes per: Boví : mosques ( Haematobia irritants , Musca automnalis , Hydrotaea irritants ) i polls ( Linognathusspp . , Haematopinus spp. ) . Equí : mosques ( Haematobia irritants , Musca automnalis , Hydrotaea irritants ). Cipermetrina
Control de parasitosis externes produïdes per: Boví : mosques ( Haematobia irritants , Musca automnalis , Hydrotaea irritants ) i polls ( Linognathusspp . , Haematopinus spp. ) . Equí : mosques ( Haematobia irritants , Musca automnalis , Hydrotaea irritants ). Cipermetrina
Control de parasitosis externes produïdes per: Boví : mosques ( Haematobia irritants , Musca automnalis , Hydrotaea irritants ) i polls ( Linognathusspp . , Haematopinus spp. ) . Equí : mosques ( Haematobia irritants , Musca automnalis , Hydrotaea irritants ). Cipermetrina
Presentació
Principi Actiu:
Cipermetrina 100 mg/ml
Via Administració:
Cutània
Especie:
Equí i boví
Laboratori:
Calier
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.