CENMETRIN POUR ON

Antiparasitari extern tòpic contra mosques, paparres i polls (deltametrina)
Ajuda al control de parasitosi externes produïdes per les mosques , paparres i polls esmentats a la secció 5.1 de la fitxa tècnica. Deltametrina
Ajuda al control de parasitosi externes produïdes per les mosques , paparres i polls esmentats a la secció 5.1 de la fitxa tècnica. Deltametrina
Presentació
Principi Actiu:
Deltametrina 7,5 mg/ml
Via Administració:
Cutània
Especie:
Boví i oví
Laboratori:
Altres
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.