Cavalls i animals de producció

Altres espècies animals

Èquids i animals de producció
Albet, S.A. es va crear l’any 1981 amb l'objectiu d'oferir serveis veterinaris de màxima qualitat als professionals de la ramaderia. Actualment, la secció de serveis veterinaris per animals de producció compta amb un equip de professionals especialitzats. La majoria dels serveis es realitzen a les dues principals espècies a la comarca d'Osona: la bovina i la porcina, però també estem preparats en els sectors equí, oví, cabrum, aviram i apícola.

Cavalls

Departament d'èquids
El nostre departament d’èquids, ofereix els serveis de medicina interna, medicina preventiva, cirurgia general, assessorament en compra i venda d’animals, ja sigui a nivell particular en èquids de companyia com a nivell productiu, en criadors i granges a Osona.

Animals de producció

Professionals de la ramaderia
A Albet, som especialistes en medicina porcina i bovina. Tractem els animals de forma individual però, també, per tal de maximitzar el benestar i la productivitat, realitzem protocols de gestió i medicina preventiva als diferents lots d’una explotació. La nostra vocació i formació constant, han fet de nosaltres, un equip professional de confiança a la comarca d’Osona.
Servei d’urgències veterinàries 24 hores: 670 386 912

Qui som

Comptem amb un equip de veterinaris especialitzat, per tal d’oferir un servei de màxima qualitat en cadascun dels sectors:
Emili Revilla
Veterinari cofundador d’Albet, llicenciat l’any 1977, responsable del servei de clínica porcina
Francesc Vergés
Veterinari cofundador d’Albet, llicenciat l’any 1977, especialista en clínica bovina
Pere Vinyeta
Veterinari cofundador d’Albet, llicenciat l’any 1979, responsable del servei de medicina equina
Josep Maria Devesa
Veterinari llicenciat l’any 1990, especialitzat en medicina bovina
Xavier Casals
Veterinari llicenciat l’any 1995, especialitzat en medicina bovina

Clínica equina

URGÈNCIES 24 HORES
Disposem de servei d'urgències les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Per atenció urgent, truqui'ns al telefòn 670386912
CLÍNICA D'EQUÍ
El departament d’èquids disposa de clínica ambulatòria pel tractament in situ de les patologies que els afecten. Oferim els serveis de:
 • Urgències 24h
 • Cirurgia general ambulatòria
 • Medicina general: odontologia, dermatologia, oftalmologia, malalties infeccioses, medicina interna, ...
 • Traumatologia i medicina esportiva
 • Diagnòstic per imatge
 • Servei de control reproductiu
 • Identificació de cavalls, vacunacions, etc.
 • Assessorament en compra-venta

Clínica porcina i bovina

CLÍNICA DE BOVÍ i CLÍNICA DE PORCÍ
Les nostres especialitats són la clínica de boví (tan de carn com de llet) i la clínica de porcí. Els principals serveis que oferim en aquests sectors són:
 • Servei de consulta: els nostres veterinaris es desplacen a les seves explotacions per realitzar visites als seus animals
 • Cirurgia ambulant: disposem de servei de clínica mòbil
 • Control reproductiu: realitzem programes de sincronització, assistència al part, diagnòstic de gestació i patologies de la reproducció
 • Servei d'inseminació artificial
 • Control de l'estat sanitari de les explotacions: ens encarreguem de la instauració de programes sanitaris per tal de minimitzar la incidència de malalties i aconseguir la seva eradicació. Realitzem programes de sanejament.
 • Vacunacions i medicina preventiva
 • Urgències 24 hores
 • Assessorament en nutrició: valorem els requisits en cada situació i elaborem pautes dietètiques segons les necessitats
 • Assessoria i gestió informàtica d'explotacions

Assesorament i gestió

ASSESSORAMENT EN CONDICIONALITAT
Albet li ofereix el servei d'assessorament en condicionalitat per ajudar-lo a conduir la seva explotació de la manera més sostenible, a nivell ambiental com empresarial.
Què és la condicionalitat?
La condicionalitat consisteix en un conjunt de requisits que han d’assegurar els agricultors/es i ramaders/es per tal d’optar als pagaments directes de la PAC, i a determinats ajuts de desenvolupament rural d'acord amb la normativa de la Unió Europea ( Reglament (CE) 73/2009 i Reglament (CE) 1698/2005). Aquests requisits no només inclouen les bones condicions agràries i mediambientals de les terres, sinó també els anomenats requisits legals de gestió, que representen les condicions en matèria de salut pública, zoosanitat, fitosanitat, medi ambient i benestar animal. La condicionalitat és d’aplicació a tota l’explotació, amb independència que les parcel·les o instal·lacions en què consta estiguin dedicades a cultius o a la cria d’animals que tinguin dret a ajut o no.