Cavalls

Departament d'èquids
El nostre departament d’èquids, ofereix els serveis de medicina interna, medicina preventiva, cirurgia general, assessorament en compra i venda d’animals, ja sigui a nivell particular en èquids de companyia com a nivell productiu, en criadors i granges a Osona.