Catisfactions

Catisfactions, marca d’alimentació per gats, pertanyent al grup Mars, fabricant líder mundial amb significativa presencia internacional en més de 74 països, dedicada a marques de gran consum en les categories d’aliments per mascotes i també per l'alimentació humana.

CATISFACTIONS BOU
Snack i premis amb doble textura per gats i gatets
CATISFACTIONS CHEESE
Snack i premis amb doble textura per gats i gatets
CATISFACTIONS DELI-CATZ
Snack i premis amb doble textura per gats i gatets
CATISFACTIONS FORMATGE I SALMÓ
Snack i premis amb doble textura per gats i gatets
CATISFACTIONS POLLASTRE
Snack i premis amb doble textura per gats i gatets
CATISFACTIONS POLLASTRE I ÀNEC
Snack i premis amb doble textura per gats i gatets
CATISFACTIONS SALMÓ
Snack i premis amb doble textura per gats i gatets
CATISFACTIONS ÀNEC
Snack i premis amb doble textura per gats i gatets
TIRES CATISFACTION
Snack i premis amb doble textura per gats i gatets