Aigua

Tractament per l'aigua d'instal·lacions ramaderes
AQUAZIX E-52
Desinfectant biocida per higienitzar l'aigua i sistemes d'aigua (peròxid d'hidrògen)
AQUAZIX PLUS
Biocida higienitzante d'aigua i sanititzante intestinal (peròxid d'hidrògeno i nitrat de plata)
AZIX PORCINO
Acidificant per l'aigua de granges