Busters

COLLAR BUSTER OPAC (Kruuse)
Collar isabelí opac (polipropilè)
COLLAR BUSTER TRANSPARENT (Kruuse)
Collar isabelí transparent (polipropilè)
COLLAR ECOPROTEC BRAUN 20 cm. VERD
Collar isabelí transparent amb protecció interna i externa (polipropilè)
COLLAR ECOPROTEC BRAUN 10cm. VERMELL
Collar isabelí transparent amb protecció interna i externa (polipropilè)
COLLAR ECOPROTEC BRAUN 12'5cm. VI
Collar isabelí transparent amb protecció interna i externa (polipropilè)
COLLAR ECOPROTEC BRAUN 15cm. FESTUC
Collar isabelí transparent amb protecció interna i externa (polipropilè)
COLLAR ECOPROTEC BRAUN 25cm. BLAU
Collar isabelí transparent amb protecció interna i externa (polipropilè)
COLLAR ECOPROTEC BRAUN 30cm. MARI
Collar isabelí transparent amb protecció interna i externa (polipropilè)
COLLAR ECOPROTEC BRAUN 7'5cm. GROC
Collar isabelí transparent amb protecció interna i externa (polipropilè)
COLLAR ECOPROTEC BULLDOG
Collar isabelí transparent amb protecció interna i externa (polipropilè)
COLLAR ISABELÍ COLLCLICK (Braun)
Collar isabelí transparent (polipropilè)