BRAUNULA MT

Cànula per cateteritzar la vena cava
Cànula per la cateterització de la vena cava, amb tap hidròfob per retenció de sang i connexió luer-lock. 1 caixa conté 50 unitats
Cànula per la cateterització de la vena cava, amb tap hidròfob per retenció de sang i connexió luer-lock. 1 caixa conté 50 unitats
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//braunula-MT-3-luer-G-14-033090_1---033090.jpg
Cànula per la cateterització de la vena cava, amb tap hidròfob per retenció de sang i connexió luer-lock. 1 caixa conté 50 unitats
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//braunula-MT-4-luer-G-12-033048_1---033048.jpg
Presentació
Principi Actiu:
Polipropilè
Laboratori:
BBraun
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.