Clínica porcina i bovina

CLÍNICA DE BOVÍ i CLÍNICA DE PORCÍ
Les nostres especialitats són la clínica de boví (tan de carn com de llet) i la clínica de porcí. Els principals serveis que oferim en aquests sectors són:
  • Servei de consulta: els nostres veterinaris es desplacen a les seves explotacions per realitzar visites als seus animals
  • Cirurgia ambulant: disposem de servei de clínica mòbil
  • Control reproductiu: realitzem programes de sincronització, assistència al part, diagnòstic de gestació i patologies de la reproducció
  • Servei d'inseminació artificial
  • Control de l'estat sanitari de les explotacions: ens encarreguem de la instauració de programes sanitaris per tal de minimitzar la incidència de malalties i aconseguir la seva eradicació. Realitzem programes de sanejament.
  • Vacunacions i medicina preventiva
  • Urgències 24 hores
  • Assessorament en nutrició: valorem els requisits en cada situació i elaborem pautes dietètiques segons les necessitats
  • Assessoria i gestió informàtica d'explotacions