Biològics Gossos

Vacunes per les diferents malalties infeccioses que afecten als gossos
VERSIGUARD RABIA
Vacuna contra la ràbia
VERSICAN PLUS DHPPi / L4R
vacuna brom, hepatitis, Parvovirus, Parainfluenza, Leptospira i ràbia
VANGUARD-CPV
Vacuna contra la parvovirosi
VANGUARD-7
vacuna brom, hepatitis, parainfluenza, parvovirus, leptospira
VANGUARD DA2Pi+L
vacuna brom, hepatitis, leptospira i parainfluenza
RABIGEN L
Vacuna contra la ràbia
PARVIGEN
Vacuna contra la parvovirosi
NOBIVAC RABIA
Vacuna contra la ràbia
NOBIVAC PUPPY DP
vacuna parvovirus i brom
NOBIVAC PARVO C
Vacuna contra la parvovirosi
NOBIVAC LEPTO
Vacuna contra la leptospirosi
NOBIVAC L4
Vacuna contra la leptospirosi
NOBIVAC KC
Vacuna bordetella bronquiseptica i parainfluenza 2 (tos de les gosseres)
NOBIVAC DHPPi
vacuna brom, hepatitis, parvovirus, parainfluenza
NOBIVAC DHP
vacuna brom, hepatitis, parvovirus
MAXIVAC PRIMA DP
vacuna parvovirus i brom
MAXIVAC PENTA
vacuna brom, hepatitis, parvovirus, leptospira
MAXIVAC PARVO
Vacuna contra la parvovirosi
MAXIVAC HEPTA
Vacuna brom, hepatitis, parvovirus, parainfluenza i leptospira
LETIFEND
Vacuna contra la leishmaniosi
EURICAN RABIA
Vacuna contra la ràbia
EURICAN PNEUMODOG
Vacuna bordetella bronquiseptica i parainfluenza 2 (tos de les gosseres)
EURICAN PARVO
Vacuna contra la parvovirosi
EURICAN L
Vacuna contra la leptospirosi
EURICAN HERPES 205
vacuna herpesvirus caní
EURICAN DAPPi-LR (antiga MHPPi2-LR)
vacuna brom, hepatitis, Parvovirus, Parainfluenza, Leptospira i ràbia
EURICAN DAP-LR (antic EURICAN MHPLR)
vacuna brom, hepatitis, parvovirus, leptospira, ràbia
EURICAN DAP-L-MULTI (antiga EURICAN MHPL)
vacuna brom, hepatitis, parvovirus, leptospira
EURICAN DAPPi-LMULTI (abans EURICAN MHPPL2)
Vacuna brom, hepatitis, parvovirus, parainfluenza i leptospira
ETADEX
Vacuna contra la ràbia
CANILEISH
Vacuna contra la leishmaniosi
CANIGEN MHA2PL
vacuna brom, hepatitis, parvovirus, leptospira
CANIGEN MHA2L
vacuna brom, hepatitis, leptospira
CANIGEN DHPPi
vacuna brom, hepatitis, parvovirus, parainfluenza
CANIGEN cachorros 2B
Vacuna contra la parvovirosi
CANIGEN 7
Vacuna brom, hepatitis, parvovirus, parainfluenza i leptospira