Biològics

Vacunes per la prevenció de les principals malalties víriques que afecten els animals de companyi i ramaderia
AMERVAC PRRS
Vacuna síndrome respiratori i reproductiu porcí (PRRS)
ARVILAP
Vacuna malaltia vírica hemorràgica
AUSKIPRA GN DS AGUA
Vacuna Aujeszky
BOVILIS BOVIPAST RSP
Vacuna per Virus RSV (sincial), Parainfluenza 3 (PI-3) i Mannheimia haemolytica.
BOVILIS BVD
Vacuna per prevenir virus BVD intrafetal
BOVILIS IBR MARKER VIVA
Vacuna herpesvirus boví tipus 1
CANIGEN 8
vacuna brom, hepatitis, Parvovirus, Parainfluenza, Leptospira i ràbia
CANIGEN 7
Vacuna brom, hepatitis, parvovirus, parainfluenza i leptospira
CANIGEN cachorros 2B
Vacuna contra la parvovirosi
CANIGEN DHPPi
vacuna brom, hepatitis, parvovirus, parainfluenza
CANIGEN MHA2L
vacuna brom, hepatitis, leptospira
CANIGEN MHA2PL
vacuna brom, hepatitis, parvovirus, leptospira
CANILEISH
Vacuna contra la leishmaniosi
CATTLEMASTER-4
Vacuna diarrea vírica bovina (BVD), Rinotraqueitis (IBR), virus respiratori sincitial (RSV), Parainfluenza (PI-3)
CIRCOVAC
Vacuna Circovirus.
CLOSTRIPORC A
Vacuna Clostridium spp.
COLIDEX-C
Vacuna per diarrea neonatal i deslletament (E.Coli i Clostridium Prefingens)
COLISUIN CL
Vacuna E.coli i Clostridium
CUBOLAC POLICLOSTRIDIAL 7/11
Vacuna Clostridium spp.