Biològics

Vacunes per la prevenció de les principals malalties víriques que afecten els animals de companyi i ramaderia
AMERVAC PRRS
Vacuna síndrome respiratori i reproductiu porcí (PRRS)
ARVILAP
Vacuna malaltia vírica hemorràgica
AUSKIPRA GN DS AGUA
Vacuna Aujeszky
BOVILIS BOVIPAST RSP
Vacuna per Virus RSV (sincial), Parainfluenza 3 (PI-3) i Mannheimia haemolytica.
BOVILIS BVD
Vacuna per prevenir virus BVD intrafetal
BOVILIS IBR MARKER VIVA
Vacuna herpesvirus boví tipus 1
CANIGEN 8
vacuna brom, hepatitis, Parvovirus, Parainfluenza, Leptospira i ràbia
CANIGEN 7
Vacuna brom, hepatitis, parvovirus, parainfluenza i leptospira
CANIGEN cachorros 2B
Vacuna contra la parvovirosi
CANIGEN MHA2L
vacuna brom, hepatitis, leptospira
CANIGEN MHA2PL
vacuna brom, hepatitis, parvovirus, leptospira
CANILEISH
Vacuna contra la leishmaniosi
CATTLEMASTER-4
Vacuna diarrea vírica bovina (BVD), Rinotraqueitis (IBR), virus respiratori sincitial (RSV), Parainfluenza (PI-3)
CIRCOVAC
Vacuna Circovirus.
CLOSTRIPORC A
Vacuna Clostridium spp.
COLIDEX-C
Vacuna per diarrea neonatal i deslletament (E.Coli i Clostridium Prefingens)
COLISUIN CL
Vacuna E.coli i Clostridium
CUBOLAC POLICLOSTRIDIAL 7/11
Vacuna Clostridium spp.
CUNIPRAVAC RHD
Vacuna malaltia vírica hemorràgica