Ariadna Hernández Oliva

Llicenciada en veterinaria per la Universitat de Saragossa l'any 2013. Llicenciada en Biologia per la Universitat de Girona l'any 2007.
Forma part del Departament de Medicina interna, de Cirurgia i del Servei d’Urgències 24 hores.
Amb especial interès en la cirurgia general, l’etologia i en el citodiagnòstic (diagnòstic per examen citològic).