ARENTOR SECADO 250mg INTRAMAMARIO

Antibiòtic intramamari (cloxacilina, ampicilina)
Per al tractament de mamitis subclíniques en l,assecat i la prevenció de noves infeccions bacterianes de la mamella causades per S. aureus , S. agalactiae , S. dysgalactiae , S.uberis , Arcanobacteriumpyogenes , E. Coli i Klebsiella spp. Cefaloni
Per al tractament de mamitis subclíniques en l,assecat i la prevenció de noves infeccions bacterianes de la mamella causades per S. aureus , S. agalactiae , S. dysgalactiae , S.uberis , Arcanobacteriumpyogenes , E. Coli i Klebsiella spp. Cefaloni
Per al tractament de mamitis subclíniques en l,assecat i la prevenció de noves infeccions bacterianes de la mamella causades per S. aureus , S. agalactiae , S. dysgalactiae , S.uberis , Arcanobacteriumpyogenes , E. Coli i Klebsiella spp. Cefaloni
Presentació
Principi Actiu:
cefaloni
Via Administració:
Intramamària
Especie:
Boví (vaques en assecat)
Prescripció:
Necessita Recepta
Laboratori:
Bayer
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.