Antiparasitaris Externs Esprais i Roll On

Aerosols i articles roll on,  indicats per les infestacions provocades per paràsits externs
BOLFO SPRAY
Antiparasitari extern en esprai contra mosques, paparres, puces i polls (propoxur)
DEFENDOG
Antiparasitari extern en esprai contra puces i paparres (permetrina)
EFFINOL SPRAY 100ML
Antiparasitari extern en esprai contra puces, paparres i polls (fipronil)
EFFINOL SPRAY 250ML
Antiparasitari extern en esprai contra puces, paparres i polls (fipronil)
EFFINOL SPRAY 500ML
Antiparasitari extern en esprai contra puces, paparres i polls (fipronil)
EFFIPRO SPRAY
Antiparasitari extern en esprai contra puces, paparres i polls (fipronil)
ENDURE
Insecticida repel·lent de gran resistència (Cipermetrina, permetrines naturals)
ENDURE ROLL ON
Insecticida repel·lent de gran resistència (Cipermetrina, permetrines naturals)
FLEVOX SPRAY
Antiparasitari extern en esprai contra puces, paparres i polls (fipronil)
FRONTLINE SPRAY
Antiparasitari extern en esprai contra puces, paparres i polls (fipronil)
INSECTICIDA SPRAY TABERNIL
Antiparasitari extern en esprai (tetrametrina, butòxid de piperonil)
MAXICKADE
Antiparasitari extern en esprai contra puces i paparres (tetrametrina, butòxid de piperonil)
PESTIGON SPRAY 100ML
Antiparasitari extern en esprai contra puces, paparres i polls (fipronil)
PESTIGON SPRAY 250ML PROMO
Antiparasitari extern en esprai contra puces, paparres i polls (fipronil)
SARNERS SPRAY
Esprai contra la sarna, per conills i gossos (zinc, sofre, talc)
TRI-TEC 14
Insecticida repel·lent de gran persistència (Cipermetrina, Piretrina, butòxid de piperonil, …)