Antiparasitaris Externs Esprais i Roll On

Aerosols i articles roll on,  indicats per les infestacions provocades per paràsits externs
BOLFO SPRAY
Antiparasitari extern en esprai contra mosques, paparres, puces i polls (propoxur)
EFFINOL SPRAY 100ML
Antiparasitari extern en esprai contra puces, paparres i polls (fipronil)
EFFINOL SPRAY 250ML
Antiparasitari extern en esprai contra puces, paparres i polls (fipronil)
EFFINOL SPRAY 500ML
Antiparasitari extern en esprai contra puces, paparres i polls (fipronil)
EFFIPRO SPRAY
Antiparasitari extern en esprai contra puces, paparres i polls (fipronil)
ENDURE
Insecticida repel·lent de gran resistència (Cipermetrina, permetrines naturals)
ENDURE ROLL ON
Insecticida repel·lent de gran resistència (Cipermetrina, permetrines naturals)
FRONTLINE SPRAY
Antiparasitari extern en esprai contra puces, paparres i polls (fipronil)
MAXICKADE
Antiparasitari extern en esprai contra puces i paparres (tetrametrina, butòxid de piperonil)
PESTIGON SPRAY 250ML
Antiparasitari extern en esprai contra puces, paparres i polls (fipronil)
SARNERS SPRAY
Esprai contra la sarna, per conills i gossos (zinc, sofre, talc)
TABERNIL SPRAY TETRAM.-BUTOX.PIPERONIL
Antiparasitari extern en esprai (tetrametrina, butòxid de piperonil)
TRI-TEC 14
Insecticida repel·lent de gran persistència (Cipermetrina, Piretrina, butòxid de piperonil, …)