Antiparasitaris Externs Esprais i Roll On

Aerosols i articles roll on,  indicats per les infestacions provocades per paràsits externs
BOLFO SPRAY
Antiparasitari extern en esprai contra mosques, paparres, puces i polls (propoxur)
DEFENDOG
Antiparasitari extern en esprai contra puces i paparres (permetrina)
EFFINOL SPRAY 100ML
Antiparasitari extern en esprai contra puces, paparres i polls (fipronil)
EFFINOL SPRAY 250ML PROMO
Antiparasitari extern en esprai contra puces, paparres i polls (fipronil)
EFFINOL SPRAY 500ML PROMO
Antiparasitari extern en esprai contra puces, paparres i polls (fipronil)
EFFIPRO SPRAY
Antiparasitari extern en esprai contra puces, paparres i polls (fipronil)
ENDURE
Insecticida repel·lent de gran resistència (Cipermetrina, permetrines naturals)
ENDURE ROLL ON
Insecticida repel·lent de gran resistència (Cipermetrina, permetrines naturals)
FLEVOX SPRAY 100ML - PROMO
Antiparasitari extern en esprai contra puces, paparres i polls (fipronil)
FLEVOX SPRAY 250ML - PROMO
Antiparasitari extern en esprai contra puces, paparres i polls (fipronil)
FLEVOX SPRAY 500ML - PROMO
Antiparasitari extern en esprai contra puces, paparres i polls (fipronil)
FRONTLINE SPRAY
Antiparasitari extern en esprai contra puces, paparres i polls (fipronil)
MAXICKADE
Antiparasitari extern en esprai contra puces i paparres (tetrametrina, butòxid de piperonil)
PESTIGON SPRAY 100ML PROMO
Antiparasitari extern en esprai contra puces, paparres i polls (fipronil)
PESTIGON SPRAY 250ML PROMO
Antiparasitari extern en esprai contra puces, paparres i polls (fipronil)
TRI-TEC 14
Insecticida repel·lent de gran persistència (Cipermetrina, Piretrina, butòxid de piperonil, …)