Antiparasitaris Externs Esprais i Roll On

Aerosols i articles roll on,  indicats per les infestacions provocades per paràsits externs
BOLFO SPRAY
Antiparasitari extern en esprai contra mosques, paparres, puces i polls (propoxur)
EFFINOL SPRAY
Antiparasitari extern en esprai contra puces, paparres i polls (fipronil)
EFFIPRO SPRAY
Antiparasitari extern en esprai contra puces, paparres i polls (fipronil)
ENDURE
Insecticida repel·lent de gran resistència (Cipermetrina, permetrines naturals)
FRONTLINE SPRAY
Antiparasitari extern en esprai contra puces, paparres i polls (fipronil)
PESTIGON SPRAY 250ML
Antiparasitari extern en esprai contra puces, paparres i polls (fipronil)
SARNERS SPRAY
Esprai contra la sarna, per conills i gossos (zinc, sofre, talc)
TABERNIL SPRAY TETRAM.-BUTOX.PIPERONIL
Antiparasitari extern en esprai (tetrametrina, butòxid de piperonil)
TRI-TEC 14
Insecticida repel·lent de gran persistència (Cipermetrina, Piretrina, butòxid de piperonil, …)