Ambientals i Instal·lacions

Antiparasitaris per l'ambient i les instal·lacions
ARPON G
Antiparasitari ambiental en líquid emulsionant (cipermetrina)
AVANCIP LAMONS
Solució per polvorització i neteja d'instal·lacions (cipermetrina)
BIOCARE
Esprai insecticida per la llar (permetrina)
FLEE SPRAY
Antiparasitari ambiental contra puces, polls i àcars (Dimeticona i ciclometicona)
PULFIN AMBIENTAL
Antiparasitari ambiental contra puces, paparres i insectes (permetrina)
PULFIN FOGGER
Antiparasitari ambiental contra puces, paparres i insectes (Permetrina, butòxid de piperonil)
PULFIN FOGGER IGR
Antiparasitari aerosol insecticida contra puces, paparres i insectes (tetrametrina, cifenotrin, piriproxifen)
SOLFAC AUTOMATIC FORTE
Insecticida per nebulització automàtica (ciflutrina)
STOCKADE
Antiparasitari ambiental en esprai contra mosques, mosquits i paneroles (permetrina, butòxid de piperonil)
URTINOL AEROSOL
Aerosol insecticida fumigador (deltametrina, eotfenprox, butòxid de piperonil)
URTINOL FOGGER
Insecticida fumigador (deltametrina, eotfenprox, butòxid de piperonil)