Ambientals i Instal·lacions

Antiparasitaris per l'ambient i les instal·lacions
ARPON G
Antiparasitari ambiental en líquid emulsionant (cipermetrina)
AVANCIP LAMONS
Solució per polvorització i neteja d'instal·lacions (cipermetrina)
BIOCARE
Esprai insecticida per la llar (permetrina)
BUBBLE KILL GRÀNULS
Insecticida amb efecte bombolla
BUBBLE KILL LÍQUID
Insecticida amb efecte bombolla
DESCARGA TOTAL AE (Solfac Autom.Forte)
Insecticida per nebulització automàtica (Permetrina, Extracte de pelite)
FLEE SPRAY
Antiparasitari ambiental contra puces, polls i àcars (Dimeticona i ciclometicona)
INSECTIBYS AVISPAS
Insecticida per eliminar els nius de vespes (tetrametrina, cipermetrina, butòxid de piperonil)
INSECTIBYS LACA INSECTICIDA
Laca insecticida aerosol per insectes rastrers (permetria, tetrametrina)
INSECTIBYS PLUS VOLADORES
Insecticida en aerosol per insectes voladors (permetria, tetrametrina, butòxid de piperonil)
NEPOREX 2 SG
Larvicida control de larves de mosca per a instal·lacions ramaderes (ciromazina)
PULFIN AMBIENTAL
Antiparasitari ambiental contra puces, paparres i insectes (permetrina)
PULFIN FOGGER
Antiparasitari ambiental contra puces, paparres i insectes (Permetrina, butòxid de piperonil)
PULFIN FOGGER IGR
Antiparasitari aerosol insecticida contra puces, paparres i insectes (tetrametrina, cifenotrin, piriproxifen)
STOCKADE
Antiparasitari ambiental en esprai contra mosques, mosquits i paneroles (permetrina, butòxid de piperonil)
URTINOL AEROSOL
Aerosol insecticida fumigador (deltametrina, eotfenprox, butòxid de piperonil)