Antiparasitaris

Fàrmacs indicats per la prevenció i tractament de les paràsits interns i externs en animals
ADVANTAGE GAT
Antiparasitari extern (spot on) contra puces i polls (imidacloprid)
ADVANTAGE GOS
Antiparasitari extern (spot on) contra puces i polls (imidacloprid)
ADVANTIX
Antiparasitari extern (spot on) contra puces, paparres, polls, mosques i mosquits (permetrina, imidacloprid)
ADVOCATE GAT
Antiparasitari intern i extern (spot on) per puces, àcars, sarna, nematodes i dirofilaria (imidacloprid, moxidectina)
ADVOCATE GOS
Antiparasitari intern i extern (spot on) per puces, àcars, sarna, nematodes i dirofilaria (imidacloprid, moxidectina)
AFILARIA 3.4mg/ml
Antiparasitari intern injectable contra dirofilaria (moxidectina)
AMFLEE COMBO GAT/FURA
Antiparasitari extern (spot on) contra puces, paparres i polls (fipronil, (s)-metoprè)
AMFLEE COMBO GOS
Antiparasitari extern (spot on) contra puces, paparres i polls (fipronil, (s)-metoprè)
ARPON
Antiparasitari extern en líquid emulsionant per mosques i polls (cipermetrina)
ARPON G
Antiparasitari ambiental en líquid emulsionant (cipermetrina)
ATAXXA
Antiparasitari extern (spot on) contra puces (permetrina, imidacloprid)
AVANCIP LAMONS
Solució per polvorització i neteja d'instal·lacions (cipermetrina)
BARRICADE
Antiparasitari extern per via cutània contra paparres, mosques i polls (cipermetrina)
BAYCOX OVINO 50mg/ml
Antiparasitari oral intern (toltrazuril)
BAYCOX AVES 25mg/ml
Antiparasitari oral intern (toltrazuril)
BAYCOX BOVINO 50mg/ml
Antiparasitari oral intern (toltrazuril)
BAYCOX IRON LECHONES
Antiparasitari oral intern (toltrazuril, ferro III)
BAYCOX MULTI 50MG/ML
Antiparasitari oral intern (toltrazuril)
BIOCARE
Esprai insecticida per la llar (permetrina)
BOLFO COLLAR
Collar antiparasitari contra puces, paparres, polls i mosques(propoxur)