Antineoplàsics

Fàrmacs que impedeixen el desenvolpament, creixement o proliferació de cèl·lules tumorals malignes en animals.
MASIVET
Antineoplàsic contra mastocitoma, inhibidor de la proteïna tirosin-quinasa (mastinib)
PALLADIA
Antineoplàsic pel tractament de mastocitomes cutanis (toceranib)
PROFILAXCEL
En desordres cel·lulars hormono-depenents de mama i pròstata (àcids grassos omega 5, 3, 6, 9)