Antineoplàsics

Fàrmacs que impedeixen el desenvolpament, creixement o proliferació de cèl·lules tumorals malignes en animals.