Antifúngics

Fàrmacs indicats per evitar el creixement d'alguns fongs o provocar la seva mort