Antibiòtics Orals

Fàrmacs orals per tractar infeccions bacterianes
CLAVUCILL 250mg
Antibiòtic oral en comprimits (amoxicilina, àcid clavulànic)
CLAVUBACTIN 500MG 10C
Antibiòtic oral (amoxicilina, àcid clavulànic)
CLAVUBACTIN 500MG 100C
Antibiòtic oral (amoxicilina, àcid clavulànic)
CLAVUBACTIN 50 - 10c
Antibiòtic oral (amoxicilina, àcid clavulànic)
CLAVUBACTIN 50 - 100c
Antibiòtic oral (amoxicilina, àcid clavulànic)
CLAVUBACTIN 250 - 10c
Antibiòtic oral (amoxicilina, àcid clavulànic)
CLAVUBACTIN 250 - 100c
Antibiòtic oral (amoxicilina, àcid clavulànic)
CLAVASEPTIN 62,5mg PROMO
Antibiòtic oral en comprimits (amoxicilina, àcid clavulànic)
CLAVASEPTIN
Antibiòtic oral en comprimits (amoxicilina, àcid clavulànic)
CLAMOXYL
Antibiòtic oral en comprimits (amoxicilina)
CEPHACARE SABOR 50mg
Antibiòtic oral (cefalexina)
CEPHACARE SABOR 500mg
Antibiòtic oral (cefalexina)
CEPHACARE SABOR 250mg
Antibiòtic oral (cefalexina)
CEFASEPTIN
Antibiòtic oral (cefalexina)
CEFA-CURE
Antibiòtic oral en comprimits (cefadroxilo)
BOFLOX SABOR
Antibiòtic oral en comprimits (marbofloxacina)
BAYTRIL SABOR
Antibiòtic oral en comprimits (enrofloxacina)