Antibiòtics

Fàrmacs que maten o impedeixen el creixement de bacteris

ALSIR
Antibiòtic injectable (enrofloxacina)
AMFIPEN LA
Antibiòtic injectable (ampicilina)
BAYTRIL INJECTABLE
Antibiòtic injectable (enrofloxacina)
BAYTRIL SABOR
Antibiòtic oral en comprimits (enrofloxacina)
BIVAMOX L.A.
Antibiòtic injectable (amoxicilina)
BORGAL 24%
Antibiòtic injectable (sulfadoxina, trimetoprima)
CEFA-CURE 1000MG 5C - PROMO JUNY
Antibiòtic oral en comprimits (cefadroxilo)
CEFA-CURE 1000MG EC - PROMO JUNY
Antibiòtic oral en comprimits (cefadroxilo)
CEFA-CURE 200MG 20C - PROMO JUNY
Antibiòtic oral en comprimits (cefadroxilo)
CEFA-CURE 200MG EC - PROMO JUNY
Antibiòtic oral en comprimits (cefadroxilo)
CEFA-CURE 50MG 20C - PROMO JUNY
Antibiòtic oral en comprimits (cefadroxilo)
CEFASEPTIN
Antibiòtic oral (cefalexina)
CEPOREX INJECTABLE
Antibiòtic injectable (cefalexina)
CLAMOXYL
Antibiòtic oral en comprimits (amoxicilina)
CLAMOXYL L.A.
Antibiòtic injectable (amoxicilina)
CLAVASEPTIN
Antibiòtic oral en comprimits (amoxicilina, àcid clavulànic)
CLAVUBACTIN 250 - PROMO
Antibiòtic oral (amoxicilina, àcid clavulànic)
CLAVUBACTIN 50 - PROMO
Antibiòtic oral (amoxicilina, àcid clavulànic)
CLAVUBACTIN 500 - PROMO
Antibiòtic oral (amoxicilina, àcid clavulànic)
CLAVUCILL
Antibiòtic oral en comprimits (amoxicilina, àcid clavulànic)