Animals de Companyia: Sistema Reproductiu

Fàrmacs indicats en alteracions reproductives com abortius, control del zel, antiprolactínics, ...
ALIZIN
Antiprogestàgen injectable - avortiu (aglepristona)
CENAVUL
Progestagen injectable - prevenció zels (acetat de medroxiprogesterona)
CONTRALAC
Antiprolactínic en comprimits (metergolina)
COVINAN
Progestagen injectable - control del zel (proliglestona)
FINILAC
Antiprolactínic en solució oral (cabergolina)
GALASTOP
Antiprolactínic en solució oral (cabergolina)
GESTOVEX
Progestagen oral (acetat de medroxiprogesterona) - control del zel
LACTOFIN
Antiprolactínic en solució oral (cabergolina)
LACTOVET
Antiprolactínic en solució oral (cabergolina)
PRIVAPROL
Contraceptiu - Interruptor no hormonal de la gestació (Lotrifen)
SIN ESTRO NEOSAN
Progestagen oral (acetat de medroxiprogesterona) - control del zel
SUPRELORIN
Hormones alliberadores de gonadotropines (Deslorelina)
YPOZANE
Antiandrogen oral (acetat d'osaterona)