Animals de Companyia: Sistema Reproductiu

Fàrmacs indicats en alteracions reproductives com abortius, control del zel, antiprolactínics, ...
ALIZIN
Antiprogestàgen injectable - avortiu (aglepristona)
CALIERGOLIN 50mcg/ml
Antiprolactínic en solució oral (cabergolina) - pseudogestació i supressió llet
CENAVUL
Progestagen injectable - prevenció zels (acetat de medroxiprogesterona)
CONTRALAC
Antiprolactínic en comprimits (metergolina) - pseudogestació i supressió llet
COVINAN
Progestagen injectable - control del zel (proliglestona)
GALASTOP
Antiprolactínic en solució oral (cabergolina) - pseudogestació i supressió llet
GESTOVEX
Progestagen oral (acetat de medroxiprogesterona) - control del zel
LACTOFIN
Antiprolactínic en solució oral (cabergolina) - pseudogestació i supressió llet
LACTOVET
Antiprolactínic en solució oral (cabergolina) - pseudogestació i supressió llet
MYODINE 25mg/ml
Anabolitzant androgènic esteroide, derivat de la testosterona (nandrolona)
PRIVAPROL
Abortiu no hormonal (Lotrifen)
SIN ESTRO NEOSAN
Progestagen oral (acetat de medroxiprogesterona) - control del zel
SUPRELORIN
Hormones alliberadores de gonadotropines (Deslorelina) - esterilitat transitòria
YPOZANE
Antiandrogen oral (acetat d'osaterona) - hipertrofia prostàtica