Anestèsics i Sedants

Fàrmacs per alterar la percepció de les sensacions i la consciència. Indicats per processos quirúrgics i situacions en les que es requereix cert estat de sedació o relaxació

ACEPROVET 15mg/ml Gotas Orales en Solución
Tranquil·litzant, sedant i antiemètic (acepromacina)
ALFAXAN
Anestèsic general injectable (alfaxona)
ANESVET
Anestèsic local (lidocaïna, adrenalina, clorobutanol)
ANTIDORM
Reversor injectable d'anestèsics (hidroclorur d'atipemazol)
ANTISEDAN
Reversor injectable d'anestèsics (hidroclorur d'atipemazol)
ASTHENODEX
Sedant injectable (dexmedetomidina)
BUTOMIDOR 10ML
Anestèsic general i sedant injectable (butorfanol)
BUTOMIDOR 5X10ML
Anestèsic general i sedant injectable (butorfanol)
CALMIVET
Tranquil·litzant, sedant i antiemètic (acepromacina)
CALMO NEOSAN Injectable
Sedant injectable (acepromacina)
DETOGESIC
Sedant injectable (hidroclorur de detomidina)
DEXDOMITOR
Sedant injectable (dexmedetomidina)
DEXMOPET 0,5mg Solución inyectable
Sedant injectable (dexmedetomidina)
DOMOSEDAN
Sedant injectable (hidroclorur de detomidina)
DOMOSEDAN GEL
Sedant oral (hidroclorur de detomidina)
DOMTOR
Sedant injectable (medetomidina)
DORBENE
Sedant injectable (medetomidina)
DORMISAN
Sedant injectable (medetomidina)
IMALGENE
Anestèsic general injectable (ketamina)
ISOFLO
Anestèsic general inhalatori (isoflurà)