Anestèsics Generals

Fàrmacs que provoquen la pèrdua de consciència i de reactivitat a estímuls dolorosos intensos

ALFAXAN
Anestèsic general injectable (alfaxona)
BUTOMIDOR 10ML
Anestèsic general i sedant injectable (butorfanol)
BUTOMIDOR 5X10ML
Anestèsic general i sedant injectable (butorfanol)
IMALGENE
Anestèsic general injectable (ketamina)
ISOFLO
Anestèsic general inhalatori (isoflurà)
ISOFLURIN 1000mg/g Líquido para inhalación
Anestèsic general inhalatori (isoflurà)
ISOFLUTEK
Anestèsic general inhalatori (isoflurà)
ISOVET
Anestèsic general inhalatori (isoflurà)
KETAMIDOR 10 ML
Anestèsic general injectable (ketamina)
KETAMIDOR 50 ML
Anestèsic general injectable (ketamina)
NERFASIN 20mg/ml
Sedant i preanestèsic (xilacina)
PROPOFOL
Anestèsic general injectable (propofol)
PROPOVET 10mg/ml Emulsión Iny. Multidosi
Anestèsic general injectable (propofol)
ROMPUN 20mg/ml
Sedant, analgèsic, preanestèsic i relaxant muscular (xilacina)
SEVOFLO
Anestèsic general inhalatori (sevoflurà)
SEVOTEK 1000mg/g
Anestèsic general inhalatori (sevoflurà)
TIOBARBITAL
Anestèsic general injectable (tiopental sòdic)
TORBUGESIC
Anestèsic general, analgèsic i sedant injectable (butorfanol)
TORPHADINE 10mg/ml Solución Inyectable
Anestèsic general i sedant injectable (butorfanol)
TORPHASOL 10mg/ml
Anestèsic general i sedant injectable (butorfanol)