Anestèsics Generals

Fàrmacs que provoquen la pèrdua de consciència i de reactivitat a estímuls dolorosos intensos

ALFAXAN
Anestèsic general injectable (alfaxona)
ANAESTAMINE
Anestèsic general injectable (ketamina)
IMALGENE
Anestèsic general injectable (ketamina)
ISOFLO
Anestèsic general inhalatori (isoflurà)
ISOFLURIN 1000mg/g Líquido para inhalación
Anestèsic general inhalatori (isoflurà)
ISOFLUTEK
Anestèsic general inhalatori (isoflurà)
ISOVET
Anestèsic general inhalatori (isoflurà)
KETAMIDOR 10 ML
Anestèsic general injectable (ketamina)
KETAMIDOR 50 ML
Anestèsic general injectable (ketamina)
PROPOFOL
Anestèsic general injectable (propofol)
PROPOVET 10mg/ml Emulsión Iny. Multidosi
Anestèsic general injectable (propofol)
SEVOFLO
Anestèsic general inhalatori (sevoflurà)
TIOBARBITAL
Anestèsic general injectable (tiopental sòdic)
TORBUGESIC
Anestèsic general, analgèsic i sedant injectable (butorfanol)
TORPHASOL 10mg/ml
Anestèsic general i sedant injectable (butorfanol)
TORPHASOL 4mg/ml
Anestèsic general i sedant injectable (butorfanol)
ZIAPAM 5mg/ml SOLUCIÓN INYECTABLE
Sedant, miorelaxant i anticonvulsiu (diazepam)
ZOLETIL
Anestèsic general injectable (tiletamina, zolazepam)