Analgèsics

Medicaments pel control del dolor
BUPAQ
Analgèsic injectable (buprenorfina)
BUPRECARE
Analgèsic injectable (buprenorfina)
BUPREDINE
Analgèsic injectable (buprenorfina)
TENSOLVET
Liniment antiinflamatori d'ús tòpic (Hidroxietilsalicilato, heparina, levomentol)