Analgèsics

Medicaments pel control del dolor
BUPAQ 0.3mg/ml
Analgèsic injectable (buprenorfina)
BUPRECARE 0.3mg/ml
Analgèsic injectable (buprenorfina)
BUPREDINE 0.3mg/ml
Analgèsic injectable (buprenorfina)
TENSOLVET
Liniment antiinflamatori d'ús tòpic (Hidroxietilsalicilato, heparina, levomentol)