ALTRES SORRES

CATRINE PERLEGRUS
Sorra Catrine: varietat per recollir mostres d'orina
CATRINE PREMIUM SUPER
Sorra aglomerant (micro bentonita)
CATSAN
Sorra higiènica per gats de grànuls minerals
KIKI ARENA EXTRA BLANCA ANÍS
Sorra per fons de gàbies (quars, petxines d'ostres)
KIKI LIT PET CHIPS-LECHO VIRUTA
Llit sanitari per rosegadors
LLIT ECOLÒGIC GLOPET
Llit ecològic per animals