ALTRES SORRES

CATRINE PERLEGRUS
Sorra Catrine: varietat per recollir mostres d'orina
CATRINE PREMIUM SUPER
Sorra aglomerant (micro bentonita)
CATSAN
Sorra higiènica per gats de grànuls minerals
HEMATURIA DETECTION KIT BY BLUCARE
Sorra per detectar hematúria en gats
KIKI ARENA EXTRA BLANCA ANÍS
Sorra per fons de gàbies (quars, petxines d'ostres)
KIKI CHINCHILLA SAND
Sorra especial per xinxilles
KIKI LIT PET CHIPS-LECHO VIRUTA
Llit sanitari per rosegadors
KIT4CAT
Sorra natural per obtenir mostres d'orina
LLIT ECOLÒGIC GLOPET
Llit ecològic per animals