ALTRES SORRES

CATRINE PERLEGRUS
Sorra Catrine: varietat per recollir mostres d'orina
CATRINE PREMIUM SUPER
Sorra aglomerant (micro bentonita)
CATSAN
Sorra higiènica per gats de grànuls minerals
LLIT ECOLÒGIC GLOPET
Llit ecològic per animals