Altres Farmacològics

Altres farmacològics inclou fàrmacs per la prevenció i tractament de la leishmaniosi, entre altres.
3M VETBOND
Adhesiu quirúrgic (Cianocrilato de n-butilo)
APISTAN
Tira per ruscs (Tau fluvalinato)
APITRAZ
Tira per ruscs (amitraz)
COPROVET
Producte natural per corregir la coprofàgia d’origen etològic o conductual (iuca, pinya, menta)
GLUCANTIME
Agent contra la leishmaniosi (antimoniat de meglumina)
HEMO
Prevenció i tractament de les hemorràgies (etamsilato, bisulfit sòdic)
HISTAMIN CONTROL
Neutralitzador natural de la histamina (quercetina, bromelaina, metilsulfonilmetà)
HISTOACRYL
Adhesiu tissular (n-butil-cianocrilat)
LEISGUARD 2X60ML
Agent contra la leishmaniosi (domperidona)
MILTEFORAN
Agent contra la leishmaniosi (miltefosina)
MS SPRAY MARKER
Esprai marcador
VIRBAGEN OMEGA
Interferó omega d'origen felí
ANTISHMANIA
Agent contra la leishmaniosi (antimoniat de meglumina)
LEISGUARD
Agent contra la leishmaniosi (domperidona)