Altres Farmacològics

Altres farmacològics inclou fàrmacs per la prevenció i tractament de la leishmaniosi, entre altres.
VIRBAGEN OMEGA
Interferó omega d'origen felí
MS SPRAY MARKER
Esprai marcador
MILTEFORAN
Agent contra la leishmaniosi (miltefosina)
LEISGUARD 2X60ML
Agent contra la leishmaniosi (domperidona)
LEISGUARD
Agent contra la leishmaniosi (domperidona)
HISTOACRYL
Adhesiu tissular (n-butil-cianocrilat)
HISTAMIN CONTROL
Neutralitzador natural de la histamina (quercetina, bromelaina, metilsulfonilmetà)
HEMO
Prevenció i tractament de les hemorràgies (etamsilato, bisulfit sòdic)
GLUCANTIME
Agent contra la leishmaniosi (antimoniat de meglumina)
COPROVET
Producte natural per corregir la coprofàgia d’origen etològic o conductual (iuca, pinya, menta)
APITRAZ
Tira per ruscs (amitraz)
APISTAN
Tira per ruscs (Tau fluvalinato)
ANTISHMANIA
Agent contra la leishmaniosi (antimoniat de meglumina)
3M VETBOND
Adhesiu quirúrgic (Cianocrilato de n-butilo)