Altres Farmacològics

Altres farmacològics inclou fàrmacs per la prevenció i tractament de la leishmaniosi, entre altres.
LEISGUARD 2X60ML
Agent contra la leishmaniosi (domperidona)
3M VETBOND
Adhesiu quirúrgic (Cianocrilato de n-butilo)
COPROVET
Producte natural per corregir la coprofàgia d’origen etològic o conductual (iuca, pinya, menta)
ANTISHMANIA
Agent contra la leishmaniosi (antimoniat de meglumina)
HEMO
Prevenció i tractament de les hemorràgies (etamsilato, bisulfit sòdic)
VIRBAGEN OMEGA
Interferó omega d'origen felí
MILTEFORAN
Agent contra la leishmaniosi (miltefosina)
MS SPRAY MARKER
Esprai marcador
LEISGUARD
Agent contra la leishmaniosi (domperidona)
HISTAMIN CONTROL
Neutralitzador natural de la histamina (quercetina, bromelaina, metilsulfonilmetà)
GLUCANTIME
Agent contra la leishmaniosi (antimoniat de meglumina)
APITRAZ
Tira per ruscs (amitraz)
APISTAN
Tira per ruscs (Tau fluvalinato)
HISTOACRYL
Adhesiu tissular (n-butil-cianocrilat)