Altres Farmacològics

Altres farmacològics inclou fàrmacs per la prevenció i tractament de la leishmaniosi, entre altres.
HISTOACRYL
Adhesiu tissular (n-butil-cianocrilat)
APISTAN
Tira per ruscs (Tau fluvalinato)
APITRAZ
Tira per ruscs (amitraz)
GLUCANTIME
Agent contra la leishmaniosi (antimoniat de meglumina)
HISTAMIN CONTROL
Neutralitzador natural de la histamina (quercetina, bromelaina, metilsulfonilmetà)
LEISGUARD
Agent contra la leishmaniosi (domperidona)
MS SPRAY MARKER
Esprai marcador
MILTEFORAN
Agent contra la leishmaniosi (miltefosina)
VIRBAGEN OMEGA
Interferó omega d'origen felí
HEMO
Prevenció i tractament de les hemorràgies (etamsilato, bisulfit sòdic)
ANTISHMANIA
Agent contra la leishmaniosi (antimoniat de meglumina)
COPROVET
Producte natural per corregir la coprofàgia d’origen etològic o conductual (iuca, pinya, menta)
3M VETBOND
Adhesiu quirúrgic (Cianocrilato de n-butilo)
LEISGUARD 2X60ML
Agent contra la leishmaniosi (domperidona)