Altres Farmacològics

Altres farmacològics inclou fàrmacs per la prevenció i tractament de la leishmaniosi, entre altres.
VIRBAGEN OMEGA
Interferó omega d'origen felí
MILTEFORAN
Agent contra la leishmaniosi (miltefosina)
HISTAMIN CONTROL
Neutralitzador natural de la histamina (quercetina, bromelaina, metilsulfonilmetà)
COPROVET
Producte natural per corregir la coprofàgia d’origen etològic o conductual (iuca, pinya, menta)
ANTISHMANIA
Agent contra la leishmaniosi (antimoniat de meglumina)
LEISGUARD 2X60ML
Agent contra la leishmaniosi (domperidona)
LEISGUARD
Agent contra la leishmaniosi (domperidona)
HEMO
Prevenció i tractament de les hemorràgies (etamsilato, bisulfit sòdic)
APISTAN
Tira per ruscs (Tau fluvalinato)
APITRAZ
Tira per ruscs (amitraz)
GLUCANTIME
Agent contra la leishmaniosi (antimoniat de meglumina)
HISTOACRYL
Adhesiu tissular (n-butil-cianocrilat)
MS SPRAY MARKER
Esprai marcador
3M VETBOND
Adhesiu quirúrgic (Cianocrilato de n-butilo)