Altres Farmacològics

Altres farmacològics inclou fàrmacs per la prevenció i tractament de la leishmaniosi, entre altres.
3M VETBOND
Adhesiu quirúrgic (Cianocrilato de n-butilo)
ANTISHMANIA
Agent contra la leishmaniosi (antimoniat de meglumina)
APISTAN
Tira per ruscs (Tau fluvalinato)
APITRAZ
Tira per ruscs (amitraz)
COPROVET
Producte natural per corregir la coprofàgia d’origen etològic o conductual (iuca, pinya, menta)
GLUCANTIME
Agent contra la leishmaniosi (antimoniat de meglumina)
HEMO
Prevenció i tractament de les hemorràgies (etamsilato, bisulfit sòdic)
HISTAMIN CONTROL
Neutralitzador natural de la histamina (quercetina, bromelaina, metilsulfonilmetà)
HISTOACRYL
Adhesiu tissular (n-butil-cianocrilat)
LEISGUARD
Agent contra la leishmaniosi (domperidona)
LEISGUARD 2X60ML
Agent contra la leishmaniosi (domperidona)
MILTEFORAN
Agent contra la leishmaniosi (miltefosina)
MS SPRAY MARKER
Esprai marcador
VIRBAGEN OMEGA
Interferó omega d'origen felí