ADVOCATE GOS

Antiparasitari intern i extern (spot on) per puces, àcars, sarna, nematodes i dirofilaria (imidacloprid, moxidectina)
Tractament i prevenció de puces, filariosi i angiostrongilosi. Tractament per polls, àcars de les orelles, sarna sarcòptica, demodicosi i nematodes gastrointestinals. Prevenció espirocercosi. Imidacloprid, moxidectina
Tractament i prevenció de puces, filariosi i angiostrongilosi. Tractament per polls, àcars de les orelles, sarna sarcòptica, demodicosi i nematodes gastrointestinals. Prevenció espirocercosi. Imidacloprid, moxidectina
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//advocate-perro-menos4kg-21pipetas-012033.jpg
Tractament i prevenció de puces, filariosi i angiostrongilosi. Tractament per polls, àcars de les orelles, sarna sarcòptica, demodicosi i nematodes gastrointestinals. Prevenció espirocercosi. Imidacloprid, moxidectina
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//advocate-perro-menos4kg-3pip-012075.jpg
Tractament i prevenció de puces, filariosi i angiostrongilosi. Tractament per polls, àcars de les orelles, sarna sarcòptica, demodicosi i nematodes gastrointestinals. Prevenció espirocercosi. Imidacloprid, moxidectina
Tractament i prevenció de puces, filariosi i angiostrongilosi. Tractament per polls, àcars de les orelles, sarna sarcòptica, demodicosi i nematodes gastrointestinals. Prevenció espirocercosi. Imidacloprid, moxidectina
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//adovate-perro-10a25kg-3pipetas-012077.jpg
Tractament i prevenció de puces, filariosi i angiostrongilosi. Tractament per polls, àcars de les orelles, sarna sarcòptica, demodicosi i nematodes gastrointestinals. Prevenció espirocercosi. Imidacloprid, moxidectina
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//advocate-perro--25a40kg-3pip-012078.jpg
Tractament i prevenció de puces, filariosi i angiostrongilosi. Tractament per polls, àcars de les orelles, sarna sarcòptica, demodicosi i nematodes gastrointestinals. Prevenció espirocercosi. Imidacloprid, moxidectina
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//advocate-4-10-21pip012035.jpg
Tractament i prevenció de puces, filariosi i angiostrongilosi. Tractament per polls, àcars de les orelles, sarna sarcòptica, demodicosi i nematodes gastrointestinals. Prevenció espirocercosi. Imidacloprid, moxidectina
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//advocate-perro-4a10kg-3pip-012076.jpg
Presentació
Principi Actiu:
imidacloprid, moxidectina
Via Administració:
Cutània
Especie:
Gossos
Laboratori:
Bayer
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.